اخبار

آخرین اخبار

.:: فعالیت‌های انجام‌شده در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دامغان ::.

137/000

مبلغ قراردادهای برون دانشگاهی (میلیارد ریال)

112

تعداد قراردادهای برون دانشگاهی دفتر ارتباط با صنعت

373

تعداد دوره‌های مهارت افزایی (در پنج سال اخیر)

42

تعداد فرصت‌های مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت

.:: معرفی دانشکده‌ها ::.

 

TOP