.:: فرم‌ها و آئین‌نامه‌ها ::.

فرم‌ها

فرم‌های دفتر ارتباط با صنعت

فرم طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه [doc.]
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی خارج از دانشگاه [doc.]
قرارداد اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه [doc.]
آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌ها و مصوبات

آیین نامه طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه [pdf.] - (مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1397/08/13)
شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان در جامعه و صنعت [pdf.]
TOP